Vietnam Got Talent - Music today.

 

Hôm nay đang chết bạn này... chết đứ đừ....

hiencasau

Ừ mình chết chùm nhé lo gì!

Cham

ôi giời ơi ! Cho tớ chết cùng với bạn H ơi ! hi2 nỏ chịu đc.