Như hòn bi xanh

 

Dạo này Mầm nhỏ mê mẩn bài hát này của Trịnh Công Sơn chiều chiều đi làm về đã thấy bạn ấy bật chương trình Sóc nhí và hát theo líu lo:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhu-Hon-Bi-Xanh-Xuan-Mai/IW68OB9F.html

1 - Như một hòn bi xanh

Trái đất này quay tròn

Căn nhà ta nằm nhỏ

Trong một lòng quê hương

ĐK : Này em trong mỗi con tim

Nhớ mang quê hương của mình

2 - Như một hòn bi xanh

Trái đất này quay tròn

Đất già cho đời trẻ

Nên đời được yêu luôn

(ĐK)

3 - Như một hòn bi xanh

Trái đất này quay tròn

Nơi này ta cùng gặp

Những ngày buồn vui chung

(ĐK)

4 - Như một hòn bi xanh

Trái đất này quay tròn

Vô tình ta cùng chọn

Nơi này làm quê chung

(ĐK)