Nhớ

 

Hum nay tự dưng nhớ...Nguyễn Bính hehe thui thì gõ lại đây vài câu cho đỡ nhớ:

"Xây bao nhiêu mộng thế mà

Đến nay phải gọi người là cố nhân"

(Hương cố nhân)

"Ai thề như mới hôm qua

Lấy nhau không được chẳng thà chết đi"

(Hương cố nhân)

"Lạnh rồi sắp sửa mùa đông

Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa"

Vội vàng chi mấy cô Thơ

Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng

Tôi cầu trời mất mùa đông

Cố nhân xa lắm áo bông rách rồi..."

(Hương cố nhân)

"Có một buổi chiều qua lối ấy

Tôi về dệt mãi mộng ba sinh"

(Người con gái ở lầu hoa)

"Bao năm đi giữa kinh thành

Bao năm lẻ bóng lẻ hình lẻ đôi

Cả kinh thành có những ai

Cả kinh thành có một người mắt nhung"

(Đôi mắt nhung)

"Người ngọc trao tay mảnh quạt vàng

Mở lòng một buổi gió thu sang

Tình yêu không cứ mùa mưa nắng

Những tưởng muôn năm Phượng sánh Hoàng"

(Hành Phương Nam)